Saturday, 16/10/2021 - 15:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Dĩnh Trì

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT TP BẮC GIANG                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS DĨNH TRÌ                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số        /BC-THCSDTr                                                                     Dĩnh Trì, ngày 9 tháng 1 năm 2018

 

BÁO CÁO

Sơ kết học kỳ I năm học 2017 – 2018

---------------------------------

I- Khái quát tình hình đơn vị

1- Học sinh: Năm học 2017-2018 trường có 19 lóp với 611 học sinh; trong đó: K6: 5 lớp 172 h/s; K7: 4 lớp 139 h/s; K8: 5 lớp: 139 h/s; K9: 5 lớp 161 h/s

2- Đội ngũ : Tổng số cán bộ, giáo viên: 42;

Trong đó cán bộ quản lý: 3; giáo viên đứng lớp: 35; tổng phụ trách Đội: 1; nhân viên: 3 (trong đó có 1 biên chế hợp đồng thời hạn);

Số đảng viên: 23;

Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ chuyên môn chuẩn trở lên: 100%; số trên chuẩn: 28/36 tỷ lệ 77,8 %

3- Cơ sở vật chất:

- Số phòng học: 23, đảm bảo một lớp/ một phòng.

- Phòng chức năng 4 phòng thực hành bộ môn (Phòng Tin học, phòng Vật lý, phòng Hoá học, phòng sinh học) ngoài ra nhà trường còn các phòng phục vụ khác như: Phòng Y tế, phòng thiết bị thí nghiệm, phòng thư viện, phòng truyền thống, phòng Đội…)

- Sân chơi, bãi tập: Nhà trường có khu sân chơi, bãi tập cho học sinh;

- Có đầy đủ các công trình phụ trợ (công trình nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh, có nhà để xe riêng cho cán bộ giáo viên và học sinh; có cổng trường, biển trường, tường vây….)

- Đảm bảo an toàn trường học; cảnh quan và môi trường lành mạnh.

II- Đánh giá tình hình đơn vị.

1. Thuận lợi:

Nhà trường có được sự quan tâm của chính quyền và nhân dân trong xã đối với công tác giáo dục.

Cơ sở vật chất nhà trường đầy đủ; có đủ các phòng học, các phòng chức năng kiên cố cao tầng được trang bị đầy đủ điều kiện phục vụ cho các hoạt động dạy và học của nhà trường.

Trang thiết bị dạy và học đầy đủ đáp ứng yêu cầu cho công tác dạy và học của nhà trường.

Đội ngũ giáo viên đủ theo quy đinh, đồng bộ ở các bộ môn; giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn là 100%, trong đó tỷ lệ trên chuẩn: 78 %.

Học sinh: Tỷ lệ học sinh bình quân 31-32 em/lớp do vậy có điều kiện cho giáo viên quan tâm đến các em trong giờ học cũng như trong công tác quản lý.

2- Khó khăn:

Chất lượng học sinh và phong trào học tập của học sinh chưa cao, chưa xây dựng được phong trào thi đua đối với các em trong học tập và rèn luyện;

Phần thứ nhất

                                                                           KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC HỌC KỲ I NĂM HỌC  2017-2018

1. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học

Trong học kỳ I, nhà trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ :

- Xây dựng và duy trì tốt kỷ cương, nề nếp của giáo viên và học sinh trong các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng văn hóa ở các khối lớp.

- Triển khai chỉ đạo các hoạt động nhằm đạt kết quả cao nhất theo kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học: “Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp học; nâng cao đạo đức lối sống của đội ngũ nhà giáo và học sinh; tiếp tục đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục”.

- Đẩy mạnh thực hiện việc: việc: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra trong các hoạt động, đặc biệt là trong các hoạt động về chuyên môn; thực hiện tốt yêu cầu công khai dân chủ trong nhà trường ở tất cả các hoạt động.

2. Việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chung:

Nhà trường tổ chức phát động và triển khai việc việc: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Hai không” tới toàn thể cán bộ giáo viên trong trường. Thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các cuộc vận động, gắn việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong việc rèn luyện đạo đức, phẩm chất nhà giáo, đặc biệt trong công tác chuyên môn, nâng cao trình độ cho đội ngũ đảm bảo yêu cầu mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương về đạo đức và tự học.

Kết quả của các cuộc vận động đã tác động đến nhận thức của đội ngũ giáo viên nhà trường trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh.

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" theo Chỉ thị 40/CT-BGD-ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Tích cực chỉ đạo thực hiện các nề nếp, điều chỉnh các hành vi, thói quen và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong giao tiếp với bạn bè và các thày cô giáo.

- Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh cho học sinh, hướng dẫn học sinh tích cực sư tầm và tổ chức chơi các trò chơi dân gian các hoạt động của các CLB TDTT trong trường như bóng chuyền, bóng rổ, đá cầu...

Chỉ đạo giáo viên trong trường nâng cao chất lượng giờ lên lớp theo hướng đổi mới phương pháp dạy và học có hiệu quả phù hợp đặc điểm lứa tuổi học sinh; phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập, tư duy.

2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể:

2.2.1- Thực hiện kế hoạch phát triển  duy trì sĩ số học sinhvà phổ cập giáo dục:

- Duy trì tốt kế hoạch phát triển với 19 lớp với 611 học sinh đạt tỷ lệ 100%.

- Kết quả thực hiện phổ cập giáo THCS, công tác kiểm định chất lượng đã được nhà trường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo PCGD của thành phố; cập nhật đầy đủ số liệu trong từng độ tuổi phổ cập của xã ở tất cả các loại hồ sơ  phổ cập theo quy định; kết quả kiểm tra đã được Ban chỉ đạo PCGD của thành phố công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia mức độ 3 về phổ cập THCS năm 2017.

2.2.2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống:

Lãnh đạo nhà trường cùng đội ngũ giáo vên, giáo viên chủ nhiệm các lớp xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh, xây dựng kỷ cương nề nếp trong học sinh, thực hiện tốt các nội quy quy định của tập thể lớp, của tổ chức Đội, của nhà trường; xây dựng nội quy và các quy định trong việc rèn luyện đạo đức học sinh theo điều lệ nhà trường mà Bộ GD&ĐT ban hành. Quy định cụ thể các hành vi vi phạm đạo đức tới học sinh. Cho học sinh viết và ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Xây dựng kế hoạch phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác giáo dục học sinh thực hiện nội quy nhà trường. Tổ chức và phát huy vai trò của tổ chức Đội trong các hoạt động quản lý, giám sát các nề nếp của học sinh qua các buổi học và tổng hợp đánh giá trong các tuần. Mỗi giáo viên chủ nhiệm đều xây dựng kế hoạch giáo dục học sinh cá biệt, trao đổi trực tiếp và thông báo tới gia đình các em định kỳ thông qua sổ liên lạc điện tử, sổ tu dưỡng của học sinh.

Chỉ đạo tổ chức Đội làm tốt các nội dung giáo dục nề nếp, đạo đức lối sống; hướng dẫn các em trong các hoạt động xây dựng nề nếp gắn với công tác giáo dục pháp luật, an toàn giao thông đối với học sinh; xây dựng môi trường sư phạm an toàn, không còn hiện tượng bạo lực học đường trong trường;

Kết quả xếp loại học kỳ I về đạo đức:

+ Khối 6: Tốt: 50.58%; Khá: 40.7%; Tbinh: 8.14%; Yếu: 0.58%

+ Khối 7: Tốt: 61.15%; Khá: 25.18 %; Tbinh: 13.67%; Yếu: 0%

+ Khối 8: Tốt: 68.35%; Khá: 21.58%; Tbinh: 10.07 %; Yếu: 0%

+ Khối 9: Tốt: 54.04%; Khá: 36.02%; Tbinh: 8.07%; Yếu: 1.86%

Toàn trường: Tốt: 57.94%; Khá: 31.59%; Tbinh: 9.82%; Yếu: 0.65%

Hạn chế:

 Vẫn còn hiện tượng một số học sinh ý thức rèn luyện chưa tốt, còn vi phạm nội quy của nhà trường: không học bài, không chuẩn bị bài trước khi đến lớp, trêu đùa đẫn đến xích mích với bạn...

2.2.3- Kết quả và công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn.

a- Giáo dục văn hóa nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn:

Lãnh đạo nhà trường cùng các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch giảng dạy, thống nhất trong việc phân công chuyên môn cho mỗi giáo viên trong trường một cách hợp lý; xây dựng kỷ cương nề nếp chuyên môn, thực hiện chương trình, thời khoá biểu, và các chế độ chấm chữa bài, cho điểm học sinh của giáo viên trong trường. Chỉ đạo các thành viên, giáo viên trong tổ vận dụng đổi mới phương pháp giảng dạy theo đặc trưng của từng bộ môn trong mỗi tiết dạy nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh. Giao cho giáo viên phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, mỗi giáo viên phụ trách đội tuyển đều xây dựng kế hoạch tuyển chọn, lên chương trình và đầu tư bồi dưỡng cho các em mỗi tuần 1 buổi vào các buổi chiều cho từng lớp ở các môn đội tuyển dự thi cấp thành phố: Toán, Văn, Ngoại Ngữ, Vật lý, Hoá học, Sinh học; Lịch sử, Địa lý.

Kết quả các cuộc thi do TPhố tổ chức trong học kỳ I:

- Thi KHKT có 2 sản phẩm dự thi đạt: 1 giải KK.

Kết quả xếp loại văn hoá:

+ Khối 6: Giỏi: 8.14%; Khá: 41.86%; Tbinh: 41.86%; Yếu- Kém: 8.14%

+ Khối 7: Giỏi: 14.39%; Khá: 49.64%; Tbinh: 24.46%; Yếu- Kém: 11.5%

+ Khối 8: Giỏi: 19.42%; Khá: 53.24%; Tbinh: 21.58%; Yếu- Kém: 5.76%

+ Khối 9: Giỏi: 11.8%; Khá: 47.83%; Tbinh: 31.68%; Yếu- Kém: 8.7%

Toàn trường: Giỏi: 13.1%; Khá: 47.8%; Tbinh: 30.6%; Yếu- Kém: 8.5%

Hạn chế:

 Tỷ lệ học sinh xếp loại văn hoá Giỏi thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ học sinh xếp loại văn hoá yếu, kém còn cao so với chỉ tiêu kế hoạch (loại Kém còn 1 học sinh); hiện tượng học sinh chưa chịu khó học bài và làm bài ở nhà trước khi đến lớp vẫn còn nhiều ở tất cả các khối lớp;

b - Giáo dục thể chất - Y tế học đường- thẩm mỹ- vệ sinh môi trường 

Nhà trường đã xây dựng được cảnh quan môi trường sư phạm đảm bảo các tiêu chí: trường Sáng-Xanh-Sạch- Đẹp;

Nhà trường xây dựng nội quy quy định về việc giữ vệ sinh môi trường nhà trường sạch sẽ từ khu vực cổng trường đến các lớp học. Các giờ thể dục nội khoá 100% học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 9 thực hiện nghiêm túc chương trình thể dục nội khoá; đi dầy ba ta trong các tiết học theo quy định.

Tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh lớp học, tạo cảnh quan sư phạm trong nhà trường (chăm sóc cây xanh, bồn cây cảnh...) theo các nội dung cuộc vận động "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Tổ chức cho các đội TDTT các môn tham gia dự thi chương trình HKPĐ năm học 2017-2018 ở các bộ môn do Phòng giáo dục tổ chức và tuyển chọn.

Kết quả: Cấp thành phố đạt được 3 giải cá nhân (1 giải nhì; 2giải Ba môn Điền kinh ).

c - Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề :

- Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh lớp 9 sau khi tốt nghiệp THCS học tiếp THPT hoặc vào các trung tâm nghề phù hợp với trình độ và khả năng của các em.

- Giáo dục cho các em ý thức lao động phục vụ bản thân, phục vụ tập thể; biết tham gia lao động tạo cảnh quan môi trường trường học.

2.2.4- Kết quả việc triển khai thực hiện kế hoạch dạy và học Tiếng Anh.

Ngay từ đầu năm nhà trường đã quán triệt đội ngũ giáo viên giảng dạy ngoại ngũ nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của Phòng giáo dục về việc triển khai kế hoạch dạy ngoại ngữ trong trường; chủ động trong tổ chức các câu lạc bộ tiếng Anh; kế hoạch tổ chức thi giao lưu giữa các đơn vị trong cụm trường. Kết quả thi giao lưu nghe nói tiếng Anh cụm có 1 học sinh tham gia cấp thành phố.

2.2.5- Kết quả việc ứng dụng CNTT trong dạy học:

Tỷ lệ GV trong trường biết sử dụng máy tính, khai thác thông tin trên mạng phục vụ công tác chuyên môn trên 95% , trong đó đã có 90% giáo viên đăng ký soạn bài qua máy tính và có khả năng soạn trình chiếu trên phần mềm Powerpoint;

Quản lý, khai thác và sử dụng tốt các phần mềm quản lý được trang bị trong trường như phần mềm PMIS, EMIS, phần mềm SMAS quản lý đánh giá học sinh, phần mềm kế toán...

Công tác quản lí tài chính đã được công khai dân chủ tất cả các khoản thu trong nhà trường, được công khai theo đúng hướng dẫn về ký duyệt các khoản thu trong năm học 2017-2018.

Hạn chế:

Vẫn còn có giáo viên chưa thực sự tích cực trong việc tự học tin học. Số giờ dạy bằng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) còn ít; việc khai thác sử dụng các tiện ích của CNTT phục vụ cho công tác chuyên môn còn hạn chế.

3- Việc phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

Nhà trường hiện có 42 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó: Ban giám hiệu: 3đ/c; TPT Đội: 1; giáo viên đứng lớp: 35, nhân viên hành chính: 3 (trong đó có 1 biên chế hợp đồng thời hạn); Tỷ lệ  giáo viên  đứng lớp đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn là 100%;

Từ thực tế biên chế nhà trường, Ban giám hiệu đã bố trí sắp xếp chuyên môn hợp lý, đúng chuyên ngành giáo viên được đào tạo ở các môn thuộc các khối lớp nhằm phát huy cao nhất chất lượng và yêu cầu chuyên môn các khối lớp; tạo điều kiện cho giáo viên tự học, tự bồi dưỡng phấn đấu vươn lên về chuyên môn.

Công tác kiểm tra, thanh tra, dự giờ, đánh giá xếp loại giáo viên được triển khai cụ thể chi tiết đến từng giáo viên, từng tuần tháng ở các tổ chuyên môn và được thống nhất trong Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

Kết quả kiểm tra: 18 giáo viên, trong đó:

- Kiểm tra toàn diện: 5 giáo viên (Xuất sắc: 1; Khá: 4)

- Kiểm tra chuyên đề: 13 giáo viên (Tốt: 6; Khá: 7).

Việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên được làm thường xuyên và đầy đủ (chế độ nâng bậc lương, chế độ khen thưởng và

các chế độ trong quỹ phúc lợi nhà trường trong các dịp lễ tết).

Trong phong trào xây dựng nhà trường: Nhà trường cùng Ban chấp hành công đoàn làm tốt công tác động viên xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường; xây dựng kế hoạch chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhân viên; thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thày giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo'' và phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; triển khai có hiệu quả cuộc vận động dân chủ - kỉ cương - tình  thương - trách nhiệm trong CBGV, NV; xây dựng trường học văn hoá, gia đình nhà giáo văn hoá.

4- Công tác xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường lớp học;

Nhà trường có đủ các khối phòng dành cho lớp học, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; có đầy đủ các khối công trình theo đúng quy  định trường học đạt chuẩn quốc gia do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định.

- Số phòng học: 19 phòng/ 19 lớp;

- Phòng chức năng 4 phòng thực hành bộ môn (Phòng Tin, phòng Vật lý, phòng TH Hoá học, phòng TH sinh học) ngoài ra nhà trường còn các phòng phục vụ khác như: Phòng Y tế, phòng TBTN, phòng thư viện, phòng truyền thống, phòng Đội, phòng học hát nhạc...)

- Sân chơi, bãi tập: Nhà trường có khu sân chơi, bãi tập 800m2

- Có đầy đủ các công trình phụ trợ (công trình nước sạch, công trình vệ sinh dành riêng cho CBGV, NV và học sinh; nhà để xe, cổng trường; tường vây….)

Trong học kỳ I nhà trường đã tham mưu với UBND xã cùng nhà trường đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học theo đề xuất của các tổ chuyên môn trên 150 triệu đồng; (các trang thiết bị đồ dùng thiết bị dạy học; mua sách tham khảo, sửa chữa lớp học: sửa khu vệ sinh; mở rộng nhà xe, sửa lát sân trường..).

Thực hiện tốt các quy định về mức thu chi theo quy định.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

1- Ưu điểm:

Trong học kỳ I vừa qua, nhà trường đã tập trung làm tốt một số việc:

- Xây dựng và duy trì tốt kỷ cương, nề nếp của giáo viên và học sinh trong các hoạt động của nhà trường; sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường trong các hoạt động công khai, dân chủ, có kế hoạch.

- Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong các tiết dậy bước đầu có kết quả. Nhận thức của cán bộ giáo viên được nâng lên.

- Cơ sở vật chất nhà trường được tăng cường đảm bảo. Cảnh quan sư phạm của nhà trường được cải thiện.

*Nguyên nhân của những ưu điểm:

Có được những kết quả trên là do sự quyết tâm vào cuộc của Ban giám hiệu và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường; sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư giúp đỡ của các cấp Uỷ Đảng xã Dĩnh Trì, của Phòng giáo dục trong các hoạt động.

2- Hạn chế:

- Chất lượng văn hóa đại trà ở một số lớp, một số bộ môn chưa cao; còn nhiều bộ môn ở nhiều lớp tỷ lệ chất lượng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Một số học sinh ý thức rèn luyện chưa tốt, vẫn còn hiện tượng học sinh vi phạm nội quy quy định của nhà trường.

- Công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình trong tập thể còn hạn chế;

- Việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ giáo viên trong đơn vị  chưa phát huy được hiệu quả, kết quả chưa cao.

*Nguyên nhân của những hạn chế:

Tính chủ động, sáng tạo quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một số giáo viên chưa cao, chưa thực sự nhiệt tình tâm huyết với học sinh, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.

Phần thứ 2

                                                                          PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ II

I- Phương hướng:

Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu đã xây dựng cho năm học:

- Thực hiện tốt kế hoạch duy trì sĩ số học sinh trong trường.

- Tiếp tục củng cố và duy trì kỷ cương nề nếp trong đội ngũ giáo viên và học sinh trong trường.

- Tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn để đạt được chỉ tiêu chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là chỉ tiêu xếp loại văn hoá. Chú trọng đầu tư giáo dục mũi nhọn (bồi dưỡng học sinh giỏi).

- Tích cực triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động học tập, quản lý và giảng dạy ở trong trường.

- Tiếp tục chỉ đạo việc: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động "Mỗi thày giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo''.

- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, công tác quản lý, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

II- Nhiệm vụ:

1- Duy trì và ổn định sĩ số học sinh không có học sinh bỏ học

2- Hoàn thành các chỉ tiêu chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dụng

3- Công tác xây dựng đội ngũ:   

- Củng cố khối đoàn kết thống nhất trong tập thể Hội đồng nhà trường.

- Xây dựng ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với các công việc được phân công.

- Làm tốt công tác thi đua, động viên cán bộ, giáo viên phấn đấu vươn lên trong công việc.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ và công khai trong công tác quản lý chỉ đạo của Ban giám hiệu và Ban thi đua nhà trường.

III- Một số giải pháp chính:

- Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động trong cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường;

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, quản lý tốt công tác đánh giá công việc hàng tháng của các tổ CM để thực sự có tác dụng trong việc phát huy tính tích cực của CBGV và sửa chữa kịp thời những khuyết điểm trong công tác.

- Ban giám hiệu cùng các tổ chuyên môn ký kết các chỉ tiêu thực hiện nhiệm  vụ cụ thể cho mỗi cán bộ giáo viên và lấy đó để đánh giá chất lượng công việc của mỗi cá nhân.   

  

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- UBND xã Dĩnh Trì;

- HTr; Phó HTr; CTCĐ; TPTĐ; TTr;

- Lưu VT

                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                    

                Nguyễn Kim Thuật

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 45
Tháng 10 : 492
Năm 2021 : 10.381