I. Sơ lược đặc điểm, tình hình nhà trường

1. Đặc điểm tình hình nhà trường:

- Địa điểm: số 82 phố Cốc xã Dĩnh Trì thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang - Diện tích 4786.1 m2.

- Trường được thành lập năm 1966 mang tên trường cấp 1,2 Dĩnh Trì. Năm 1992 có tên trường THCS Dĩnh Trì (được tách ra từ trường PTCS Dĩnh Trì).

- Trường đạt trường chuẩn quốc gia năm 2008; công nhận lại lần 1: 8/2013;.Lần 2: 2018.

- Hạng trường: Hạng I với 19 lớp; Năm học 2018-2019 có 635 học sinh;

- Tổng số CBGVNV nhà trường: 44;

- Chi bộ có 26 đảng viên.

2. Đánh giá tình hình nhà trường:

a- Thuận lợi: Nhà trường có được sự quan tâm của chính quyền và nhân dân trong xã đối với công tác giáo dục. Cơ sở vật chất nhà trường đầy đủ; có đủ các phòng học, các phòng chức năng kiên cố cao tầng được trang bị đầy đủ điều kiện phục vụ cho các hoạt động dạy và học của nhà trường Đội ngũ giáo viên đủ theo quy đinh, đồng bộ ở các bộ môn; giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn là 100%,

b- Khó khăn: Sự phối hợp vào cuộc của phụ huynh học sinh trong việc dạy và quản lý các em trong việc học bài và làm bài ở nhà còn chua thường xuyên;

 II. Các danh hiệu thi đua đạt được trong các năm:

Năm họcDanh hiệu thi đua; Hình thức khen thưởng
2010-2011- Tập thể LĐTT
2011- 2012- Tập thể LĐTT- Giấy khen của chủ tịch UBND thành phố
2012-2013- Cờ thi đua của UBND tỉnh- Giấy khen của chủ tịch UBND thành phố
2013-2014- Tập thể LĐTT- Giấy khen của chủ tịch UBND thành phố
2014-2015- Tập thể LĐTT- Giấy khen của chủ tịch UBND thành phố
2015-2016- Tập thể LĐTT- Giấy khen của chủ tịch UBND thành phố
2016-2017
2017-2018
- Tập thể LĐXS- Giấy khen của chủ tịch UBND thành phố
- Tập thể LĐTT